Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

E-Bike Store’st tellimise üldtingimused

Kehtivad alates 30.jaanuar 2022.a.

  1. Tingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad sõiduvahendite tellimistingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad ostukeskkonnas https://ebikestore.ee (edaspidi E-Bike Store) NWR Holding OÜ (registrikood:12259105, Vahtra vkt 13-11, Kose alevik, Kose vald, Harjumaa, 75101) ning  E-Bike Store’is tellimuse teinud isiku (edaspidi Tellija) vahel  E-Bike Store’st toodete (edaspidi Kaup) ostmisel tekkivaid õigussuhteid.

1.2. Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.3.  E-Bike Store’is on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse  E-Bike Store’i kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest  E-Bike Store’is, Tingimustes nimetatud ajal.

1.4. Kui tellimus on  E-Bike Store’ile edastatud enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja  E-Bike Store’i vahel tekkinud õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui Tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5.  E-Bike Store’il on õigus  E-Bike Store’is müüdavate Kaupade hindu igal ajal muuta, kui Tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.

1.6.  E-Bike Store’ist Kauba tellimist võimaldatakse nii registreerimata kasutajatele kui ka registreeritud kasutajale või püsikliendile.

  1. Hinnad ja tasu kättetoimetamise eest

2.1.  E-Bike Store’is müüdavale Kaubale kehtib Kauba juures näidatud hind

2.2. Kauba hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Kättetoimetamise tasu sisaldab käibemaksu 20%.

2.4. Käibemaksu määra muutumisel, korrigeeritakse Kauba hindu ning kättetoimetamise tasu suurust käibemaksumäära muutuse võrra.

2.5. Kauba hind ei sisalda tasu Kauba kättetoimetamise eest. Kättetoimetamise tasu sõltub Teie valitud kättetoimetamise viisist. 

  1. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorv luuakse hetkel, kui teete tootevaliku ja vajutate seejärel Kauba juures asuvale nupule „Lisa ostukorvi“. Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta Teid Kaupa ostma ega too kaasa rahalisi kohustusi. Ostukorvi sisu saate igal ajal kuni tellimuse kinnitamiseni muuta ning Kaupa lisada või eemaldada.

3.2. Tellimuse vormistamiseks  E-Bike Store’i tellimiskeskkonnas vajutage ostukorvi lehel asuvat nuppu “Mine maksma”, mille järel on vajalik valida Kauba kättetoimetamise viis ja internetipank, mille kaudu soovite tellimuse eest tasuda.

3.3. Tellimus loetakse kinnitatuks kui olete E-Bike Store’i tellimiskeskkonnas vormistatud tellimuse eest internetipangas tasunud ning vajutanud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”, mille järel kuvatakse Teile  E-Bike Store’i poolne tellimuse/makse kinnitus.

3.4. Pärast tellimuse kinnitamist edastatakse tellimus  E-Bike Store’ile täitmiseks ning kättetoimetamiseks vastavalt Teie valitud kättetoimetamise viisile.

3.5. Teie esitatud tellimuse informatsioon on meile aluseks tellimuse täitmisel ja Kauba kohaletoimetamisel- veenduge, et kõik nõutavad andmed on esitatud ja korrektsed. Kui Teie poolt esitatud tellimuse kohaletoimetamiseks vajalikud andmed on vigased ja/või puudulikud, ei saa  E-Bike Store tellimuse nõuetekohast kohaletoimetamist Teile garanteerida.

3.6. Kauba müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) ostukorvi alusel koostatud tellimuse kohta kinnituse saatmisest Tellija e-posti aadressile. Tellimus loetakse kinnitatuks tellitud Kauba eest tasumisele kuuluva summa laekumisest  E-Bike Store’i arvele.

  1. Tellimuse täitmine E-Bike Store’i poolt

4.1. Kui olete Kauba eest tasunud (tellimuse kinnitanud), korraldab  E-Bike Store tellimuse täitmise vastavalt Teie poolt valitud kättetoimetamise viisile hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul tellimuse kinnitamisest, välja arvatud juhul, kui Tellija on soovinud pikemat kohaletoimetamise aega või kui tähtaja järgimine mõnel muul Tingimustes nimetatud põhjusel on võimatu.

4.2. Peale Kauba eest tasumist, toimetatakse Kaup Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud asukohta.

4.3. Nädalavahetusel kinnitatud tellimused toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina hiljemalt seitsme tööoäeva jooksul.

4.4. Kaup toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile, kui soovisite Kauba kättetoimetamist kullerteenusega. Kui soovisite Kauba kätte saada pakiautomaadist, toimetatakse Kaup Teie valitud pakiautomaati.

4.5. Kullerteenusega Kauba kättetoimetamisel antakse Kaup Teile üle koos paberil või elektroonse saatelehega. Enne paberil või elektroonses terminalis kuvatud saatelehe allkirjastamist soovitame Teil Kauba pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida postiteenuse osutaja saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga saabunud Kaubast teatada kohe e-postiga marken@adventures.ee.

4.6. Enne Kauba kasutamist lugege tähelepanelikult Kauba kasutusjuhendit.

4.7. Kauba kättetoimetamise aadressil võtab Kauba soovituslikult vastu Tellija.  E-Bike Store’il on õigus anda Kaup üle kauba kättetoimetamise aadressil teisele isikule, keda kuller võib mõistlikult pidada Tellija esindajaks (füüsilise isiku puhul pereliige, asutuste puhul kolleeg, ülemus, jt.).

4.8. Tellija peab arvestama, et valides kättetoimetamise asukohaks pakiautomaadi, võib pakiautomaadile ligipääs olla kaubanduskeskuse poolt piiratud kaubanduskeskuse lahtioleku aegadest sõltuvalt.

4.9. Tingimustega nõustumisel. Kui Tellijale ei ole võimalik Kaupa kätte toimetada kulleri poolt ette teatatud ajal või Tellija ei too Kaupa pakiautomaadist ära postiteenuse osutaja poolt teatatud aja jooksul, tagastatakse Kaup  E-Bike Store’ile.  E-Bike Store’ile tagastatud Kauba maksumust ega kättetoimetamise tasu  E-Bike Store Tellijale ei hüvita.

4.10. Juhul kui Tellija ei ole Kaupa mõnel punktis 4.9. nimetatud põhjusel kätte saanud, on Tellijal õigus pöörduda E-Bike Store’i poole ning paluda Kauba uuesti saatmist. Kui Tellijale komplekteeritud Kaup on veel  E-Bike Store’il lahti pakkimata, teeb  E-Bike Store uue katse kauba saatmiseks Tellijale ning Tellija ei pea Kauba eest uuesti tasuma, kuid kohustub tasuma kättetoimetamise tasu.

  1. Kauba eest tasumine

5.1.  E-Bike Store’i tellimiskeskkonnas tellitud Kauba eest saate tasuda vastavalt valitud makseviisile.

5.2. Makse sooritamiseks valige E-Bike Store’i tellimiskeskkonnas makseviis:

5.2.1. pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, LHV pank, Luminor, Coop Pank) või

5.2.2. krediitkaardiga Mastercard või Visa kaudu.

5.3. Maksete vahendajaks on vastav pank või modena.ee

5.4 Kõik tehingud arveldatakse eurodes.

5.5. Pärast sobiva makseviisi valikut vajutage nupule „Maksma“.

5.6. Kauba eest on tasutud ja E-Bike Store’i tellimiskeskkonnas tehtud tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete internetipangas tellimuse eest tasunud ning vajutanud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”.

  1. Tellimuse tühistamine, pretensioonid ja Kauba tagastamine

6.1. Peale Kauba kättesaamist on Tellijal (müügilepingu sõlminud isikul) 14 päeva aega Kaubaga tutvumiseks. Soovi korral on Tellijal võimalus Kaup tagastada eelnimetatud tähtaja jooksul (lepingust taganemine), saates  E-Bike Store’i aadressile marken@adventures.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning tagastades Kauba oma kulul aadressile Viljandi mnt 41, Tallinn, 11218, telefoni number +372 5691 9100. Lepingust taganemiseks tuleb esitada vabas vormis taganemisavaldus. E-Bike Store’il on õigus telefoninõustamise käigus tehtud tellimus tühistada (lepingust taganeda)  E-Bike Store poolt Tellijale saadetud arve maksetähtpäevaks tasumata jätmisel.

6.2. Võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punktist 41 tulenevalt ei kuulu tagastamisele (st Tellija kaotab punktis 6.1. nimetatud taganemisõiguse) avatud pakendiga, kasutatud või rikutud (sh rikutud pakend) Kaup, va kui pakend on saanud kahjustada transpordi käigus ning Kauba kättesaamisel kullerteenuse vahendusel on tehtud vastav märge saatelehele või pakiautomaati saabunud kauba vastuvõtmisel on viivitamatult teatatud  E-Bike Store’ile vigastatud pakendiga kauba kättesaamisest.

6.3. Lepingust taganemise korral punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa, millest Tellija kannab Kauba kättetoimetamisega seotud kulutused juhul, kui Tellija on valinud kättetoimetamise viisina kõige odavamast üle-Eestilisest kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi. Sellisel juhul peab Tellija kandma kulu, mis ületab tavapärase kõige odavama kättetoimetamise viisiga seotud kulu.  E-Bike Store’il on õigus pidada tavapärast kättetoimetamise tasu ületav tasu osa kinni Tellijale tagastatavast summast.

6.4. Raha tagastatud Kauba eest makstakse tagasi Tellija või Tellija poolt nimetatud muu isiku arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest  E-Bike Store’i tingimusel, et sama tähtaja jooksul on Kaup tagastanud p 6.1. nimetatud aadressile.

6.5. Tagastatav Kaup peab sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid. Kui Kaup on ostetud kampaania korras tuleb tagastada ka kampaania korras saadud lisatooted.

6.6. Tellijal on õigus esitada E-Bike Store’ile Kauba osas pretensioone kahe aasta jooksul Kauba Tellijale üleandmisest. Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul Kauba Tellijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas Kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Kauba või puuduse olemusega.

6.7. Juhul kui Tellija soovib esitada pretensiooni Kauba mittevastavuse osas lepingu tingimustele, tuleb see  E-Bike Store’ile esitada 14 päeva jooksul arvates päevast, kui Tellija sai teada, et Kaup ei vasta lepingutingimustele. Pretensioon esitatakse aadressile marken@adventures.ee

6.8. Pretensiooni esitamise korral Kauba mittevastavuse osas vaatab  E-Bike Store pretensiooni läbi 14 päeva jooksul selle saamisest arvates.

6.9. Juhul kui  E-Bike Store nõustub pretensioonis tooduga, asendab  E-Bike Store puudusega Kauba samasuguse puuduseta Kauba vastu; juhul kui Kauba asendamine ei ole võimalik (Kaup puudub  E-Bike Store’i laos, Kaupa enam ei toodeta jmt) tagastab  E-Bike Store puudusega Kauba eest Tellija poolt tasutud ostuhinna Tellija poolt nimetatud kontole 30 päeva jooksul pretensiooni saamisest arvates. Kauba saatekulu ei kuulu  E-Bike Store’i poolt tagastamisele. Puudusega Kauba asendamisel toimetatakse puuduseta KaupTellijale  E-Bike Store’i kauplusesse Viljandi mnt 41, Tallinn, 11218.

  1. Garantii ja nõuetele mittevastavate Kaupade tagastamine

7.1. Kaupadele kehtib garantii, kui see on märgitud E-Bike Store’i Kaupa tutvustavas tekstis või sisaldub vastav viide Kaubaga kaasasolevas dokumentatsioonis. Garantii kestus ja tingimused sisalduvad Kaubaga kaasasolevates dokumentides.

7.2. Garantiijuhtumi korral palun pöörduge E-Bike Store’i poole e-kirja teel marken@adventures.ee või aadressil Viljandi mnt 41, Tallinn, 11218 või kaasasolevas dokumentatsioonis märgitud garantiiküsimuste eest vastutava isiku (toote maaletooja) poole.

7.3. Kui Kauba juures viide garantiile puudub, tähendab see, et vastaval tootel garantii puudub. Sellisel juhul on teil õigus Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid, sealhulgas nõuda Kauba parandamist või selle võimatuse korral Kauba asendamist; olulise mittevastavuse korral lepingust taganeda ja nõuda Kauba eest makstud raha tagastamist.

7.4. Kaupade kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Tellijale üle Kauba üleandmisel, milleks loetakse, kas kulleri või Kauba toimetamist Tellija soovitud kättetoimetamise kohta (näiteks pakiautomaat).

7.5. E-Bike Store ei vastuta Kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud pärast Kauba kättetoimetamist p 7.4. nimetatud korras ning puuduste eest, mis tekivad Kaubale seoses Kauba mittesihipärase või ebaõige kasutamisega või seoses Kauba normaalse füüsilise kulumisega tavalise kasutamise korral.

7.6. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda puuduse kõrvaldamist Kaubal või selle võimatusel Kauba asendamist nõuetele vastava ja puuduseta Kauba vastu, teatades sellest E-Bike Store’ile punktides 6.6. ja 6.7. toodud tähtaja jooksul ning tagastades nõuetele mittevastava Kauba p 6.1 nimetatud aadressile.

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. E-Bike Store vastutab Tellija ees teisele poolele Tingimuste rikkumisega tekitatud otsese kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. E-Bike Store ei vastuta Tellijale tekitatud kahju eest, kui Kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida E-Bike Store ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh E-Bike Store’is aset leidvatest võimalikest tehnilistest tõrgetest põhjustatud viivituste korral Kauba kättetoimetamisel (vääramatu jõud).

  1. Isikuandmete töötlemine

9.1. Tellija poolt E-Bike Store’i kasutamisel avaldatud isikuandmete turvalisus on E-Bike Store’ile oluline. E-Bike Store kinnitab, et töötleb Tellija isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

9.2. E-Bike Store töötleb Tellija isikuandmeid vastavalt E-Bike Store’i Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete tingimustele.

  1. Muud tingimused

10.1. Teie ja E-Bike Store’i vahel Kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Te ei ole nõus E-Bike Store’i pakutud lahendusega ja leiate, et Teie õigusi on rikutud, on Teil õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel: http://tarbijakaitseamet.ee .

Tarbijavaidluste Komisjon on Tarbijakaitseameti juures asuv kohtuväline tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi lahendav organ, mis asub aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, telefon 6201 920; Tarbijavaidluste Komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitseameti veebilehel aadressil: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon .

10.2. Lisaks punktis 10.3. toodule on füüsilisest isikust kliendil õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus läbi Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna nimetusega ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk) aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET . Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitseameti osakond EL tarbija nõustamiskeskus.

10.3. Kõik E-Bike Store’i veebilehel toodud Kauba kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma E-Bike Store’i nõusolekuta on keelatud.