Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

BikeStore’st tellimise üldtingimused

Kehtivad alates 30. jaanuar 2022.a.

  1. 1. Tingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad sõiduvahendite tellimistingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad ostukeskkonnas https://bikestore.ee (edaspidi BikeStore) NWR Holding OÜ (registrikood:12259105, Vahtra vkt 13-11, Kose alevik, Kose vald, Harjumaa, 75101) ning BikeStore’is tellimuse teinud isiku (edaspidi Tellija) vahel BikeStore’st toodete (edaspidi Kaup) ostmisel tekkivaid õigussuhteid.

1.2. Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.3. BikeStore’is on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse BikeStore’i kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest BikeStore’is, Tingimustes nimetatud ajal.

1.4. Kui tellimus on BikeStore’ile edastatud enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja BikeStore’i vahel tekkinud õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui Tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. BikeStore’il on õigus BikeStore’is müüdavate Kaupade hindu igal ajal muuta, kui Tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.

1.6. BikeStore’ist Kauba tellimist võimaldatakse nii registreerimata kasutajatele kui ka registreeritud kasutajale või püsikliendile.

  1. 2. Hinnad ja tasu kättetoimetamise eest

2.1. BikeStore’is müüdavale Kaubale kehtib Kauba juures näidatud hind

2.2. Kauba hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Kättetoimetamise tasu sisaldab käibemaksu 20%.

2.4. Käibemaksu määra muutumisel, korrigeeritakse Kauba hindu ning kättetoimetamise tasu suurust käibemaksumäära muutuse võrra.

2.5. Kauba hind ei sisalda tasu Kauba kättetoimetamise eest. Kättetoimetamise tasu sõltub Teie valitud kättetoimetamise viisist.

  1. 3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorv luuakse hetkel, kui teete tootevaliku ja vajutate seejärel Kauba juures asuvale nupule „Lisa ostukorvi“. Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta Teid Kaupa ostma ega too kaasa rahalisi kohustusi. Ostukorvi sisu saate igal ajal kuni tellimuse kinnitamiseni muuta ning Kaupa lisada või eemaldada.

3.2. Tellimuse vormistamiseks BikeStore’i tellimiskeskkonnas vajutage ostukorvi lehel asuvat nuppu “Mine maksma”, mille järel on vajalik valida Kauba kättetoimetamise viis ja internetipank, mille kaudu soovite tellimuse eest tasuda.

3.3. Tellimus loetakse kinnitatuks kui olete BikeStore’i tellimiskeskkonnas vormistatud tellimuse eest internetipangas tasunud ning vajutanud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”, mille järel kuvatakse Teile BikeStore’i poolne tellimuse/makse kinnitus.

3.4. Pärast tellimuse kinnitamist edastatakse tellimus BikeStore’ile täitmiseks ning kättetoimetamiseks vastavalt Teie valitud kättetoimetamise viisile.

3.5. Teie esitatud tellimuse informatsioon on meile aluseks tellimuse täitmisel ja Kauba kohaletoimetamisel- veenduge, et kõik nõutavad andmed on esitatud ja korrektsed. Kui Teie poolt esitatud tellimuse kohaletoimetamiseks vajalikud andmed on vigased ja/või puudulikud, ei saa BikeStore tellimuse nõuetekohast kohaletoimetamist Teile garanteerida.

3.6. Kauba müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) ostukorvi alusel koostatud tellimuse kohta kinnituse saatmisest Tellija e-posti aadressile. Tellimus loetakse kinnitatuks tellitud Kauba eest tasumisele kuuluva summa laekumisest BikeStore’i arvele.

  1. 4. Tellimuse täitmine BikeStore’i poolt

4.1. Kui olete Kauba eest tasunud (tellimuse kinnitanud), korraldab BikeStore tellimuse täitmise vastavalt Teie poolt valitud kättetoimetamise viisile hiljemalt kaheksa tööpäeva jooksul tellimuse kinnitamisest, välja arvatud juhul, kui Tellija on soovinud pikemat kohaletoimetamise aega või kui tähtaja järgimine mõnel muul Tingimustes nimetatud põhjusel on võimatu.

4.2. Peale Kauba eest tasumist, toimetatakse Kaup Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud asukohta.

4.3. Nädalavahetusel kinnitatud tellimused toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina hiljemalt kaheksa tööpäeva jooksul.

4.4. Kaup toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile, kui soovisite Kauba kättetoimetamist kullerteenusega. Kui soovisite Kauba kätte saada pakiautomaadist, toimetatakse Kaup Teie valitud pakiautomaati.

4.5. Kullerteenusega Kauba kättetoimetamisel antakse Kaup Teile üle koos paberil või elektroonse saatelehega. Enne paberil või elektroonses terminalis kuvatud saatelehe allkirjastamist soovitame Teil Kauba pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida postiteenuse osutaja saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga saabunud Kaubast teatada kohe e-postiga bike@bikestore.ee.

4.6. Enne Kauba kasutamist lugege tähelepanelikult Kauba kasutusjuhendit.

4.7. Kauba kättetoimetamise aadressil võtab Kauba soovituslikult vastu Tellija. BikeStore’il on õigus anda Kaup üle kauba kättetoimetamise aadressil teisele isikule, keda kuller võib mõistlikult pidada Tellija esindajaks (füüsilise isiku puhul pereliige, asutuste puhul kolleeg, ülemus, jt.).

4.8. Tellija peab arvestama, et valides kättetoimetamise asukohaks pakiautomaadi, võib pakiautomaadile ligipääs olla kaubanduskeskuse poolt piiratud kaubanduskeskuse lahtioleku aegadest sõltuvalt.

4.9. Tingimustega nõustumisel. Kui Tellijale ei ole võimalik Kaupa kätte toimetada kulleri poolt ette teatatud ajal või Tellija ei too Kaupa pakiautomaadist ära postiteenuse osutaja poolt teatatud aja jooksul, tagastatakse Kaup BikeStore’ile. BikeStore’ile tagastatud Kauba maksumust ega kättetoimetamise tasu BikeStore Tellijale ei hüvita.

4.10. Juhul kui Tellija ei ole Kaupa mõnel punktis 4.9. nimetatud põhjusel kätte saanud, on Tellijal õigus pöörduda BikeStore’i poole ning paluda Kauba uuesti saatmist. Kui Tellijale komplekteeritud Kaup on veel BikeStore’il lahti pakkimata, teeb BikeStore uue katse kauba saatmiseks Tellijale ning Tellija ei pea Kauba eest uuesti tasuma, kuid kohustub tasuma kättetoimetamise tasu.

  1. 5. Kauba eest tasumine

5.1. BikeStore’i tellimiskeskkonnas tellitud Kauba eest saate tasuda vastavalt valitud makseviisile.

5.2. Makse sooritamiseks valige BikeStore’i tellimiskeskkonnas makseviis:

5.2.1. pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, LHV pank, Luminor, Coop Pank) või

5.2.2. krediitkaardiga Mastercard või Visa kaudu.

5.3. Maksete vahendajaks on vastav pank või Esto AS.

5.4 Tasumine järelmaksuga.

5.4 Kõik tehingud arveldatakse eurodes.

5.5. Pärast sobiva makseviisi valikut vajutage nupule „Maksma“.

5.6. Kauba eest on tasutud ja BikeStore’i tellimiskeskkonnas tehtud tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete internetipangas tellimuse eest tasunud ning vajutanud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”.

  1. 6. Tellimuse tühistamine, pretensioonid ja Kauba tagastamine

6.1. Peale Kauba kättesaamist on Tellijal (müügilepingu sõlminud isikul) 14 päeva aega Kaubaga tutvumiseks. Soovi korral on Tellijal võimalus Kaup tagastada eelnimetatud tähtaja jooksul (lepingust taganemine), saates BikeStore’i aadressile bike@bikestore.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning tagastades Kauba oma kulul aadressile Vana-Kalamaja 34, 10415 Tallinn, telefoni number +372 5691 9100. Lepingust taganemiseks tuleb esitada vabas vormis taganemisavaldus. BikeStore’il on õigus telefoninõustamise käigus tehtud tellimus tühistada (lepingust taganeda) BikeStore poolt Tellijale saadetud arve maksetähtpäevaks tasumata jätmisel.

6.2. Tagastamisele kuuluva Kauba halvenemise korral vastutab tarbija Võlaõigusseaduse § 49 lõike 3 punktist 3 tulenevalt asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Kui Kauba pakend on saanud kahjustada transpordi käigus, tuleb Kauba kättesaamisel kullerteenuse vahendusel teha vastav märge saatelehele või pakiautomaati saabunud kauba vastuvõtmisel viivitamatult teavitada BikeStore’i vigastatud pakendiga kauba kättesaamisest.

6.3. Lepingust taganemise korral punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa, millest Tellija kannab Kauba kättetoimetamisega seotud kulutused juhul, kui Tellija on valinud kättetoimetamise viisina kõige odavamast üle-Eestilisest kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi. Sellisel juhul peab Tellija kandma kulu, mis ületab tavapärase kõige odavama kättetoimetamise viisiga seotud kulu. BikeStore’il on õigus pidada tavapärast kättetoimetamise tasu ületav tasu osa kinni Tellijale tagastatavast summast.

6.4. Raha tagastatud Kauba eest makstakse tagasi Tellija või Tellija poolt nimetatud muu isiku arveldusarvele 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest BikeStore’i. BikeStore võib viivitada tagasimaksega seni, kuni kaup on jõudnud p 6.1. nimetatud aadressile või ostja on esitanud tõendi, et on kauba teele pannud.

6.5. Tagastatav Kaup peab sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid. Kui Kaup on ostetud kampaania korras tuleb tagastada ka kampaania korras saadud lisatooted.

6.6. Tellijal on õigus esitada BikeStore’ile Kauba osas pretensioone kahe aasta jooksul Kauba Tellijale üleandmisest. Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et ühe aasta jooksul Kauba Tellijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas Kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Kauba või puuduse olemusega.

6.7. Juhul kui Tellija soovib esitada pretensiooni Kauba mittevastavuse osas lepingu tingimustele, tuleb see BikeStore’ile esitada kahe kuu jooksul arvates päevast, kui Tellija sai teada, et Kaup ei vasta lepingutingimustele. Pretensioon esitatakse aadressile bike@bikestore.ee

6.8. Pretensiooni esitamise korral Kauba mittevastavuse osas vaatab BikeStore pretensiooni läbi 14 päeva jooksul selle saamisest arvates.

6.9. Juhul kui BikeStore nõustub pretensioonis tooduga, asendab BikeStore puudusega Kauba samasuguse puuduseta Kauba vastu; juhul kui Kauba asendamine ei ole võimalik (Kaup puudub BikeStore’i laos, Kaupa enam ei toodeta jmt) tagastab BikeStore puudusega Kauba eest Tellija poolt tasutud ostuhinna Tellija poolt nimetatud kontole 30 päeva jooksul pretensiooni saamisest arvates. Puudusega Kauba puhul hüvitab BikeStore Tellijale ka saatekulu. Puudusega Kauba asendamisel toimetatakse puuduseta Kaup Tellijale BikeStore’i kauplusesse Vana-Kalamaja 34, 10415 Tallinn.

  1. 7. Garantii ja nõuetele mittevastavate Kaupade tagastamine

7.1. Kaupadele kehtib garantii, kui see on märgitud BikeStore’i Kaupa tutvustavas tekstis või sisaldub vastav viide Kaubaga kaasasolevas dokumentatsioonis. Garantii kestus ja tingimused sisalduvad Kaubaga kaasasolevates dokumentides.

7.2. Garantiijuhtumi korral palun pöörduge BikeStore’i poole e-kirja teel bike@bikestore.ee või aadressil Vana-Kalamaja 34, 10415 Tallinn või kaasasolevas dokumentatsioonis märgitud garantiiküsimuste eest vastutava isiku (toote maaletooja) poole.

7.3. Kui Kauba juures viide garantiile puudub, tähendab see, et vastaval tootel garantii puudub. Sellisel juhul on teil õigus Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid, sealhulgas nõuda Kauba parandamist või selle võimatuse korral Kauba asendamist; olulise mittevastavuse korral lepingust taganeda ja nõuda Kauba eest makstud raha tagastamist.

7.4. Kaupade kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Tellijale üle Kauba üleandmisel, milleks loetakse, kas kulleri või Kauba toimetamist Tellija soovitud kättetoimetamise kohta (näiteks pakiautomaat).

7.5. BikeStore ei vastuta Kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud pärast Kauba kättetoimetamist p 7.4. nimetatud korras ning puuduste eest, mis tekivad Kaubale seoses Kauba mittesihipärase või ebaõige kasutamisega või seoses Kauba normaalse füüsilise kulumisega tavalise kasutamise korral.

7.6. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda puuduse kõrvaldamist Kaubal või selle võimatusel Kauba asendamist nõuetele vastava ja puuduseta Kauba vastu, teatades sellest BikeStore’ile punktides 6.6. ja 6.7. toodud tähtaja jooksul ning tagastades nõuetele mittevastava Kauba p 6.1 nimetatud aadressile.

  1. 8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. BikeStore vastutab Tellija ees teisele poolele Tingimuste rikkumisega tekitatud otsese kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. BikeStore ei vastuta Tellijale tekitatud kahju eest, kui Kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida BikeStore ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh BikeStore’is aset leidvatest võimalikest tehnilistest tõrgetest põhjustatud viivituste korral Kauba kättetoimetamisel (vääramatu jõud).

  1. 9. Isikuandmete töötlemine

9.1. Tellija poolt BikeStore’i kasutamisel avaldatud isikuandmete turvalisus on BikeStore’ile oluline. BikeStore kinnitab, et töötleb Tellija isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

9.2. BikeStore töötleb Tellija isikuandmeid vastavalt BikeStore’i Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete tingimustele.

  1. 10. Muud tingimused

10.1. Tellija ja BikeStore’i vahel Kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Tellija ei ole nõus BikeStore’i pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, on Tellijal õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehilise Järelvalve Ameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehel: http://ttja.ee.

Tarbijavaidluste komisjon on tarbijavaidlusi lahendav sõltumatu ja erapooletu üksus, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mis asub aadressil Endla 10A, 10122 Tallinn, telefon 620 1707; Tarbijavaidluste Komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti veebilehel aadressil: https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon.

10.2. Lisaks punktis 10.3. toodule on füüsilisest isikust kliendil õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus läbi Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna nimetusega ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk) aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET . Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitseameti osakond EL tarbija nõustamiskeskus.

10.3. Kõik BikeStore’i veebilehel toodud Kauba kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma BikeStore’i nõusolekuta on keelatud.